Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen steunen kan door een lidmaatschap af te sluiten met Vogelbescherming Vlaanderen.

  • Lid Vogelbescherming voor 26 euro.
  • Combi-lidmaatschap afsluiten is niet langer mogelijk!

Voordelen lidmaatschap en verdere info, zie: https://www.vogelbescherming.be/word-lid-van-vogelbescherming-vlaanderen/

Bovendien levert u daarmee directe steun aan de Kerkuilwerkgroep voor de uitvoering van het Soortbeschermingsplan Kerkuil.

Hartelijk dank!

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be