Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

Het voorbije jaar was eens te meer een ongewoon kerkuilenjaar. De kerkuil blijft verbazen. In 2021 was de lange uitgerektheid van het broedseizoen een algemene trend.

Bijna contradictorisch moet gezegd worden dat 2021 een muizenarm jaar was, hoewel grote regionale verschillen konden opgetekend worden. Dit beperktere voedselaanbod liet zich ook voelen in het nestgemiddelde wat terug dichter aansloot bij het langjarig gemiddelde.

In absolute aantallen broedgevallen en pulli is 2021 nog altijd een topjaar in bijna 45 jaar opvolging!

Een gemeend dankuwel aan alle locatie-eigenaars waar wij onze vele nestkasten mogen plaatsen en opvolgen.

De sneeuwval en strenge vorstperiode in februari met hoge wintersterfte onder de kerkuilen tot gevolg veroorzaakte in ieder geval een valse start aan het broedseizoen. Een deel van de populatie viel weg en kon niet deelnemen aan het broedseizoen. Ook de muizenpopulatie kreeg toen nog een serieuze smeer, hoewel er regionaal grote verschillen ontstonden.

Het broedseizoen 2021 kan op dit moment worden getypeerd als een heel gevarieerd seizoen met regionale verschillen, maar met een gelijk opgaande tendens van late en 2de broedsels waardoor toch nog mooie resultaten konden opgetekend worden.

Kortelings zullen de definitieve resultaten verschijnen op onze website!

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be