Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

Ondanks onze jarenlange inspanningen is de Kerkuil in Vlaanderen nog bijlange niet uit de gevarenzone. Vooral onnatuurlijke doodsoorzaken blijven een enorme druk op de populatie zetten. Naast het voorzien in broedgelegenheid en het opwaarderen van voedselgebieden willen we onze campagnes rond bijvoorbeeld verkeersslachtoffers (grootste doodsoorzaak) nog meer kracht bijzetten. Maar daarnaast willen we ook meer en meer inzetten op educatie en opleiding van vrijwilligers. Het beschermen van kerkuilen vraagt immers een voortdurend aanscherpen van onze professionalisering. Daarom zijn we op zoek naar “extra vrije giften” vanuit een bijzondere of speciale aanleiding.

Bijvoorbeeld ter ere van uw 30ste, 40ste, 50ste... of 90ste verjaardag waarbij u geld inzamelt voor het behoud van de Kerkuil, en dat bedrag doneert aan onze werking...

Ter gelegenheid van een uitzonderlijk of speciaal moment in uw leven waarbij u vanuit een bestuurlijke aanpak een bedrag inzamelt en doneert aan onze werking...

In uw nalatenschap waarbij u bij overlijden een vooraf bepaald bedrag laat doneren aan onze werking...

Of gewoon de opbrengst van een speciaal door u georganiseerde inzameling die u dan integraal doneert aan onze werking...

Elke andere vrije gift is natuurlijk van harte welkom!

Inzamelingen, periodieke schenkingen, vrije giften en nalatenschappen kunnen gestort worden op:

BE11 7340 1353 5448 – ten voordele van het Soortbeschermingsplan Kerkuil Vlaanderen. Niet vergeten duidelijk ‘vrije gift’ te vermelden bij opmerkingen. Voor alle vrije giften vanaf 40 Euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

HARTELIJK DANK BIJ VOORBAAT VOOR DE STEUN!

Opmerking: Testamentaire nalatenschappen dienen via een notaris officieel geregistreerd en geregeld te worden!

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be