Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

Basis doelstelling is om geen broedsels te verstoren door te vlug te starten met controles.

Controles zijn noodzakelijk bij de uitvoering van de jaarlijkse broedvogelinventarisatie, een essentieel onderdeel van het Soortbeschermingsplan Kerkuil.

We hebben met de Stuurgroep van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen een nieuwe tool in gebruik genomen om het geschikte startschot voor de controles van onze kerkuilen te helpen bepalen (tussen 15 mei en 15 juni). De spreiding (wanneer kerkuilen starten met legsel en broeden) wordt jaarlijks groter en groter waardoor er serieuze regionale verschillen bestaan. De populatie is groter geworden en de weersomstandigheden zachter. De kerkuil is een ware opportunist die daar weet op in te spelen waardoor hij bijna in elke maand van het jaar tot broeden kan overgaan...

Groen Licht wordt bepaald aan de hand van vaste steekproeven (locaties) en criteria, en provinciaal afgeroepen.

Interpretatie:

ROOD LICHT : Balts- en broedperiode (eieren): 1 februari tot 31 meigéén bezoeken aan broedplaatsen!

GROEN LICHT : Mogelijke start controles – jaarlijks aanpasbaar (15/05 of 01/06 of 15/06).

15 juni is de normale richtdatum voor start van de controleperiode (15 juni tot 30 september). Wintercontroles en reinigen nestkasten kunnen vanaf 1 oktober tot en met 31 januari.

ORANJE LICHT : Niet van toepassing tenzij uitzonderlijk gespecifieerd (vb. controle enkel toegelaten onder voorwaarden).

Zelfs bij rood licht mogen nesten met zekerheid van (blazende) jongen toch al gecontroleerd worden.

Maar basis blijft, beter een uitgevlogen nest gemist dan een nest verstoord!

Controles moeten altijd, zelfs bij groen licht, met de nodige voorzichtigheid en discipline uitgevoerd worden volgens de voorgeschreven richtlijnen in het Soortbeschermingsplan Kerkuil.

OMWILLE VAN EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN (SNEEUW - VORST - AANHOUDENDE REGEN) KAN BESLIST WORDEN OM DE CONTROLEPERIODES AAN TE PASSEN (IN TE KORTEN OF TE ONDERBREKEN) !!!

ANTWERPEN
LIMBURG
 OOST-VLAANDEREN
 VLAAMS-BRABANT
 WEST-VLAANDEREN

 Wat betekenen deze kleuren?

GEMIDDELDE LEEFTIJD EERSTE CONTROLES: 2-3 WEKEN LATER DAN IN 2023
OPGELET: OP 1 JUNI BLIJKEN IN BEPAALDE REGIO'S NOG MEERDERE VOGELS TE BROEDEN OP EIEREN !

LOGO 2023 2

 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be