Kerkuilwerkgroep Vlaanderen

AFDELING VAN VOGELBESCHERMING VLAANDEREN v.z.w.


De Kerkuilwerkgroep heeft tot doel de algemene bescherming van de in het wild levende kerkuilen in Vlaanderen.

Wij distantiëren ons van alle organisaties, initiatieven en activiteiten waarbij vogels in gevangenschap worden gebruikt.

De Kerkuilwerkgroep is een autonome vrijwilligersorganisatie, niemand van onze medewerkers is beroepsmatig

tewerkgesteld binnen de vereniging of geniet van enige vergoeding!

 
 

DE EINDRESULTATEN VAN DE BROEDVOGELINVENTARISATIE 2023 STAAN OP ONZE WEBSITE:

In 2023 slaagden de kerkuilen in Vlaanderen er ‘eindelijk’ terug in om het populatieniveau van voor de bijzonder strenge winter 1962-1963 te evenaren, met 1500 geregistreerde broedgevallen! Daar zijn we erg blij om want na die strenge winter in de jaren ‘60 was bijna de ganse populatie van de kaart geveegd.

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Cadixstraat 39 – B-2000 Antwerpen

BE  0478.895.037  –  RPR Antwerpen  –  Afdeling Antwerpen
 info@vogelbescherming.be  –  www.vogelbescherming.be